Мужчина – царь, мужчина – бог, и этот бог у женских ног